Team

Gašper Simonič

Team Leader

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering
Študij: Robotika, Fakulteta za elektrotehniko

Full Profile ...

Robi Bojanec

Wheelchair Driver

Študij: Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP), Fakulteta za elektrotehniko

Full Profile ...

Matej Jeglič

Team Member

Studying: Robotics at Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana
Študij: Robotika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Full Profile ...

Sebastjan Fabijan

Team Member

Studying: Automatics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Full Profile ...

Žiga Naglič

Team Member

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering

Full Profile ...

Janez Stegnar

Team Member

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering

Full Profile ...

Reza Savadkouhi

Team Member

Studying: Robotics at Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana
Študij: Robotika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Full Profile ...

Jan Lipovšek

Studying: Control Systems, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Full Profile ...

Janko Kobal

Team Member

Studying: Applicative Electronics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Študij: Aplikativna elektronika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Full Profile ...

Matjaž Mihelj

Faculty Member

Prof. Dr. Matjaž MIHELJ

Full Profile ...

Janez Podobnik

Faculty Member

Asistent z doktoratom: Laboratorij za robotiko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Full Profile ...

Jure Rejc

Faculty Member

As. Dr. Jure REJC - Teaching Assistant

Full Profile ...

Sebastjan Šlajpah

Faculty Member

Teaching Assistant - University of Ljubljana - Faculty of Electrical Engineering

Full Profile ...

Jošt Prevc

Former Member

Study: Robotics, Faculty of electrical engineering

Full Profile ...

Tomaž Vrtovec

Former Member

Field of studies: Mechanical engineering, Product Design and Development
Študij: Strojništvo, konstruiranje in razvoj

Full Profile ...

Tine Kovač

Former Member

Študij: Robotika, Fakulteta za elektrotehniko

Full Profile ...

Kiristina Nikolovska

Former Member

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering
Študij: Robotika, Fakulteta za elektrotehniko

Full Profile ...