Team Members Profile

Gašper Simonič

Team Leader

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering
Interested in: programming, electronics
Work experience: eŠola d.o.o., Laboratorij za robotiko
Hobbbys: modelling, diving, hockey, brewing

-Slo
Študij: Robotika, Fakulteta za elektrotehniko
Zanimanja: programiranje, elektronika
Delovne izkušnje: eŠola, Laboratorij za robotiko
Hobiji: modelarstvo, maketarstvo, potapljanje, hokej, pivovarstvo

Robi Bojanec

Wheelchair Driver

Študij: Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev (ETAP), Fakulteta za elektrotehniko
Področje zanimanja: energetika
Hobiji: smučanje, košarka, motosport, atletika

Matej Jeglič

Team Member

Studying: Robotics at Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana Areas of interest: mobile robots, embedded systems, artificial intelligence Work experience: Elektrina d.o.o. Hobbies: Hockey, Basketball -Slo Študij: Robotika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Področje zanimanja: mobilni roboti, vgrajeni sistemi, umetna inteligenca Delovne izkušnje: Elektrina d.o.o. Hobiji: Hokej, košarka

Sebastjan Fabijan

Team Member

Studying: Automatics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Areas of interest: automation, robotics, programming, intelligent systems

  -Slo
Študij: Avtomatika, Fakulteta za elektrotehniko
Področja zanimanja: avtomatika, robotika, programiranje, inteligentni sistemi

Žiga Naglič

Team Member

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering Fields of interest: robotics, motion controllers, UI design Work experience: Cosylab d.d. Hobbies: golf, skiing, computer games

Janez Stegnar

Team Member

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering
Area of interest: Robotics and Electronics
Hobbys: Football, Singing and Hockey

Reza Savadkouhi

Team Member

Studying: Robotics at Faculty of Electrical Engineering University of Ljubljana -Slo Študij: Robotika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Jan Lipovšek

Studying: Control Systems, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Areas of interest: Robotics. Control. Programming.

Janko Kobal

Team Member

Studying: Applicative Electronics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Areas of interests: design, mechatronics, electronics
Work experience: Metal Design, FPM Černigoj, Pipistrel, Agroind Vipava, other short-term work
Hobbies: technology, motorcycling, skiing

-Slo
Študij: Aplikativna elektronika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Področje zanimanja: konstruiranje, mehatronika, elektronika
Delovne izkušnje: Metal Design, FPM Černigoj, Pipistrel, Agroind Vipava, druga kratkotrajna dela
Hobiji: tehnologija, motociklizem, smučanje

Matjaž Mihelj

Faculty Member

Graduated from the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia in 1996. For his diploma thesis he was awarded by the Slovenian Ministry of Science and Technology with the Bedjanič award. He received M.Sc. and D.Sc. degrees from the same Faculty in 1999 and 2002, respectively. Since 2014 he has been affiliated as a full professor at the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. Robolab: http://www.robolab.si/top-menu/people/staff/matjaz-mihelj/ Personal Home page: http://www.robolab.si/~miheljm/

Janez Podobnik

Faculty Member

Asistent z doktoratom: Laboratorij za robotiko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Področje raziskav: senzorna integracija, vodenje haptičnih robotov, rehabilitacijska robotika, interakcija človek-robot, navidezna resničnost, merjenje gibanje človeka
Pedagoška dejavnost: asistent pri predmetih iz področja robotike, navidezne resničnosti in načrtovanja mehanskih sistemov
Delovne izkušnje: Univerza v Ljubljani

Jure Rejc

Faculty Member

He attended Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, where he obtained the B.Sc. degree in Electrical Engineering in year 2002. During summer 2000 he was working at Technical University of Munchen. In July 2004 he joined the research staff at the Laboratory of Robotics at the Faculty of Electrical Engineering where he was involed in a gray-iron deburring project. This was his M. Sc. thesis which he obtained in July 2005. After M. Sc. thesis his field of research were precise contactless distance measurements, all for industrial applications, also in micrometer range. Two of them were combined in his Ph.D.. thesis which he obtained in November 2008.

Robolab: http://www.robolab.si/top-menu/people/staff/jure-rejc/

Sebastjan Šlajpah

Faculty Member

Teaching Assistant - University of Ljubljana - Faculty of Electrical Engineering

Jošt Prevc

Former Member

Study: Robotics, Faculty of electrical engineering Area of interest: machine learning, design, electronics Experience: LPKF(design of new algorithms), Intec TIV (PCB production) Hobby: guitar, basketball, technology

Tomaž Vrtovec

Former Member

Field of studies: Mechanical engineering, Product Design and Development Fields of interest: Robotics, audio production Work experience: Laboratory for Engineering Design at the Faculty of Mechanical Engineering in Ljubljana, BSH Home Appliances Group Hobbies: Piano, guitar, slacklining

Tine Kovač

Former Member

Študij: Robotika, Fakulteta za elektrotehniko Področje zanimanja: robotika, inteligentni sistemi Hobiji: modelarstvo, savate

Kiristina Nikolovska

Former Member

Study: Robotics, Faculty of Electrical Engineering Interested in:automation, robotics, programming, intelligent systems Hobbbys: handball,dancing,motorcycling - SLO Študij: Robotika, Fakulteta za elektrotehniko Področja zanimanja: avtomatika, robotika, programiranje, inteligentni sistemi Hobiji: rokomet,ples,motociklizem

Valentin Novak

Former Team Member

Timotej Gašpar

Former Member

Aljaž Krulec

Former Member

Miha Šušterič

Former Member

Marko Sitar

Former Member

Matjaž Tome

Former Member

Peter Šik

Former Member

Blaž Vizjak

Former Member

Andraž Bola

Former Member

Luka Bertoncelj

Former Member